OFERTA

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • TERAPIA RĘKI
 • ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE ( GRUPOWE, INDYWIDUALNE)
 • TERAPAPIA BEHAWIORALNA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • PSYCHOLOG DZIECIĘCY
 • PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY ( ZABURZENIA LĘKOWE, DEPRESJE, AUTOAGRESJA)
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ( DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, ASPERGERA, ZABURZENIAMI ZACHOWANIA)
 • ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH, LĘKLIWYCH, MAJĄCYCH PROBLEMY W KONTAKTACH Z ROWIEŚNIKAMI
 • MUZYKOTERAPIA
Close Menu